Διεθνής Παιδικός-Νεανικός διαγωνισμός Ζωγραφικής για την Ομογένεια

Διεθνής Παιδικός-Νεανικός διαγωνισμός Ζωγραφικής για την Ομογένεια

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ ι ε θ ν ή ς Π α ι δ ι κ ό ς – Ν ε α ν ι κ ό ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ό ς Ζ ω γ ρ α φ ι κ ή ς 20 20 « κ ο ν τ ά ή μ α κ ρ ι ά , Ε Ι Μ Α Σ Τ Ε ό λ ο ι Ε Ν Α » Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών (ΓΓΑΕ) και η Παιδική...

Θρησκευτικά, 30 Μαρτίου 2020

Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020 Αναστάσιμη Προσευχή Η προσευχή μας μετά το Πάσχα Για τις 3 επόμενες εβδομάδες δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο και το μόνο που θα επιθυμούσα θα ήταν να μάθετε την Αναστάσιμη Προσευχή.Την Προσευχή αυτή  τη λέμε για 40 ημέρες, από την...
ΑΓΓΛΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

https://padlet.com/vasilikiouzounaki/bv4o9v4tn6ah Αγαπημέν@ μου μαθητ@, μπορείτε να βρείτε το επαναληπτικό υλικό για το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας στον παραπάνω και παρακάτω σύνδεσμο. Θα οδηγηθείτε σε ένα εργαλείο που ονομάζεται padlet wall. Εκεί έχει αναρτηθεί...
1ο Μάθημα, 27-03 2020,Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

1ο Μάθημα, 27-03 2020,Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

Αγαπητά μου παιδιά γεια σας, ήδη μας έχετε λείψει, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Είναι η πρώτη φορά που επικοινωνούμε μαζί με αυτό τον τρόπο, ηλεκτρονικά, μετά το κλείσιμο του σχολείου. Να ξέρετε εγώ στο μάθημα των Θρησκευτικών θα ανεβάζω στην ιστοσελίδα του σχολείου μας...