Εγγραφές στην Α΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου για το Σχολικό έτος 2020-2021

Εγγραφές στην Α΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου για το Σχολικό έτος 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές για το Σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από 18-5-2020 μέχρι 29-5-2020. Σας παρακαλούμε να προσέξετε και να εφαρμόσετε τις οδηγίες προστασίας, όπως προβλέπεται, κατά την προσέλευσή σας στο σχολείο και μόνο κατόπιν τηλεφωνικής...
Διεθνής Παιδικός-Νεανικός διαγωνισμός Ζωγραφικής για την Ομογένεια

Διεθνής Παιδικός-Νεανικός διαγωνισμός Ζωγραφικής για την Ομογένεια

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ ι ε θ ν ή ς Π α ι δ ι κ ό ς – Ν ε α ν ι κ ό ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ό ς Ζ ω γ ρ α φ ι κ ή ς 20 20 « κ ο ν τ ά ή μ α κ ρ ι ά , Ε Ι Μ Α Σ Τ Ε ό λ ο ι Ε Ν Α » Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών (ΓΓΑΕ) και η Παιδική...

Θρησκευτικά, 30 Μαρτίου 2020

Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020 Αναστάσιμη Προσευχή Η προσευχή μας μετά το Πάσχα Για τις 3 επόμενες εβδομάδες δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο και το μόνο που θα επιθυμούσα θα ήταν να μάθετε την Αναστάσιμη Προσευχή.Την Προσευχή αυτή  τη λέμε για 40 ημέρες, από την...
Εξ αποστάσεως διδασκαλία ΣΤ΄ τάξη. Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικά, Ιστορία, Γεωγραφία, Αισθητική Αγωγή.

Εξ αποστάσεως διδασκαλία ΣΤ΄ τάξη. Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικά, Ιστορία, Γεωγραφία, Αισθητική Αγωγή.

Αγαπητοί γονείς και αγαπημένα μου παιδιά, λόγω των εκτάκτων συνθηκών που όλοι μας βιώνουμε, ξεκινάμε ένα  μεγάλο εγχείρημα, την εξ αποστάσεως διδασκαλία για την επιτυχία του οποίου είναι καίρια η συμβολή όλων μας: γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί. Αν κάποιος από...