Στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε άσκηση εκκένωσης του κτιρίου από όλες τις τάξεις του Σχολείου μας. Η άσκηση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.

Ο ΧΩΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ