ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΠΕΡΤΑΛ

         Εγγραφές στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, Σχολικό έτος 2022-2023

Οι εγγραφές των μαθητών στην Α΄ τάξη θα πραγματοποιηθούν από 01 έως και 20 Μαρτίου 2022. Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2022-2023 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως 31-12-2016. Για την εγγραφή μαθητή στην Α΄ τάξη ο γονέας πρέπει απαραίτητα να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου από την Ελλάδα.
  1. Αποδεικτικό στοιχείο (Αmtliche Meldebestätigung für die Anmeldung)  απ’ το οποίο να φαίνεται ότι ο μαθητής έχει δηλωθεί στο Δήμο της πόλης μας.
  2. Το  Διαβατήριο  του  παιδιού και τις ταυτότητες των γονέων ή κηδεμόνων.
  3. Προσκόμιση βιβλιαρίου υγείας του μαθητή στο οποίο να φαίνεται, ότι έγιναν τα εμβόλια, που προβλέπονται.

     5.   Απαραίτητη η προσκόμιση Ιατρικής βεβαίωσης του μαθητή, (Gesundheitsattest ή Ärztliche Bescheinigung), για την συμμετοχή  στο μάθημα της Γυμναστικής.

     6. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής, συμπληρώνεται στο Σχολείο.

     Όσοι γονείς έχουν κάνει προεγγραφή αλλά και όσοι έρχονται σε επαφή για πρώτη φορά με το Σχολείο μας, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τον Διευθυντή του Σχολείου για να κλείσετε συνάντηση, τηρώντας τα μέτρα προστασίας όπως προβλέπεται, προκειμένου να κάνετε την εγγραφή. Στην συνάντηση πρέπει να παρευρίσκονται μόνο οι γονείς ή ο ένας από τους δύο γονείς έχοντας όμως μαζί του την ταυτότητα του άλλου γονέα που δεν παρευρίσκεται. Επίσης για να γίνει η εγγραφή πρέπει να έχετε απαραιτήτως όλα τα παραπάνω έγγραφα, αριθμούς τηλεφώνων και email.  Ευχαριστώ.

Τηλ. Σχολείου: 0202745673, Fax: 02027691149, Email: dimotiko.sxoleio.wupperta@gmail.com

Ιστοσελίδα σχολείου: http://www.dimotikosxoleiowuppertal.gr                                                                                                                                          Ο Διευθυντής του Σχολείου

                                                                                                                                                                                          Χαραλάμπους Δημήτριος