Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται
σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου
Όπως κάθε σχολική μονάδα, έτσι και το Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Βούπερταλ αποτελεί δυναμικό ανθρώπινο
οργανισμό, αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση και, ενδεχομένως, διαφοροποιείται και από ένα σχολείο που
βρίσκεται γεωγραφικά πολύ κοντά του. Λειτουργεί στο Barmen, στο κέντρο της πόλης του Βούπερταλ, στην
ευρύτερη βιομηχανική περιοχή της Ρηνανίας – Βεστφαλίας, του πλέον πολυπληθούς κρατιδίου της Γερμανίας.
Είναι οργανικά 6/θέσιο και λειτούργησε ως 7/θέσιο για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του σχ. έτους 2020-

 1. Το σχολικό έτος 2020-2021 είχε 100 μαθητές και δίδαξαν 13 εκπαιδευτικοί.
  Στο σχολείο μας εγγράφονται και φοιτούν μαθητές από την πόλη αλλά και διπλανές πόλεις διότι τα κοντινότερα
  ελληνικά Δημοτικά Σχολεία βρίσκονται στις πόλεις του Ντόρντμουντ και του Ντίσελντορφ σε απόσταση
  μεγαλύτερη των 30 χιλιομέτρων. Οι μαθητές αυτοί, προκειμένου να φοιτήσουν στο σχολείο, αναγκάζονται να
  διανύσουν μεγάλες αποστάσεις και μετακινούνται είτε με τα μέσα συγκοινωνίας είτε μεταφέρονται από τους
  γονείς τους. Το ίδιο ισχύει και για κάποιους από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας, οι οποίοι για ανάγκες
  της υπηρεσίας, μετακινούνται σε δύο (2) ή και τρία (3) σχολεία που βρίσκονται σε μεγάλη χιλιομετρική
  απόσταση. Το γεωγραφικό του στίγμα διαμορφώνει τα πολύπλοκα κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά
  χαρακτηριστικά του, καθώς οι μαθητές/τριές μας προέρχονται από οικογένειες ομογενών μεταναστών πρώτης,
  δεύτερης και τρίτης γενιάς αλλά και αλλογενών μεταναστών συνθέτοντας ένα πολυσύνθετο μωσαϊκό. Κάποιοι
  από αυτούς ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα η διαμονή σε ένα ξενόγλωσσο περιβάλλον,
  χωρίς τη γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.
  Το σχολικό συγκρότημα αποτελείται από ένα τριώροφο κτίριο όπου στεγάζονται στο ισόγειο 3 αίθουσες
  διδασκαλίας και 1 αίθουσα η οποία έχει εκκενωθεί και χρησιμοποιείται για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής,
  στον 1ο όροφο 3 αίθουσες διδασκαλίας και 1 αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (εργαστήριο πληροφορικής,
  βιβλιοθήκη και αίθουσα προβολών), στον 2ο όροφο 1 αίθουσα διδασκαλίας, το γραφείο του εκπαιδευτικού
  προσωπικού και το γραφείο του Διευθυντή του Σχολείου. Στον 3ο όροφο υπάρχουν χώροι που χρησιμοποιούνται
  ως αποθήκες. Επίσης στο υπόγειο υπάρχουν τουαλέτες για τους μαθητές και για το προσωπικό του σχολείου, 1
  μικρή αποθήκη και οι εγκαταστάσεις θέρμανσης που λειτουργούν με αέριο. Ο φυσικός φωτισμός είναι επαρκής σε
  όλους τους χώρους.
  Το σχολείο μας αντιμετωπίζει προβλήματα που έχουν να κάνουν με την έλλειψη επαρκούς υλικοτεχνικής
  υποδομής και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Δε διαθέτει Γυμναστήριο και το μάθημα της Φυσικής Αγωγής
  διεξάγεται σε μία κενή αίθουσα ή στο προαύλιο όπου οι μαθητές/τριες του σχολείου μας δεν μπορούν να παίξουν
  και να αθληθούν απερίσπαστοι καθότι κινδυνεύουν να τραυματιστούν λόγω της ανωμαλίας του εδάφους και της
  μη επιδιόρθωσής του από τους αρμόδιους. Ο αύλειος χώρος δεν είναι ικανοποιητικός για τον αριθμό των
  μαθητών αλλά και τις ανάγκες ενός σχολείου καθώς μετά τις 14.00΄ λειτουργεί ως χώρος στάθμευσης
  οχημάτων. Είναι απαραίτητο να γίνουν επισκευές προκειμένου να είναι ασφαλής για τα παιδιά και να
  συμπεριληφθεί στο συμβόλαιο μίσθωσης του κτιρίου κατόπιν συνεννοήσεως με τον ιδιοκτήτη και τις προξενικές
  αρχές. Επιπλέον, δε διατίθεται πρόσβαση για άτομα με κινητικά προβλήματα.
  Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
  Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
  Θετικά σημεία
  Σημείο υπεροχής της σχολικής μονάδας είναι το άριστο σχολικό κλίμα που επικρατεί μεταξύ όλων των
  εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία, μαθητές-γονείς-εκπαιδευτικούς. Επίσης, ο αριθμός και η σύνθεση
  του εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς επίσης η επιστημονική-παιδαγωγική κατάρτιση και η εμπειρία των
  εκπαιδευτικών, ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σχολείου και στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών. Οι
  εκπαιδευτικοί του σχολείου δείχνουν ενδιαφέρον για το εκπαιδευτικό έργο και εργάζονται με συνέπεια και ζήλο.
  Από την αρχή του σχολικού έτους συντάχθηκε ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό ωρολόγιο πρόγραμμα. Το
  ωρολόγιο πρόγραμμα τηρήθηκε στο ακέραιο, καθώς οι απουσίες του διδακτικού προσωπικού ήταν ελάχιστες. Οι
  εκπαιδευτικοί του σχολείου θεωρούν πολύ σημαντική την επιμόρφωσή τους σε ζητήματα που άπτονται της
  καθημερινότητας στο σχολείο και ενθαρρύνονται από τη Διεύθυνση του σχολείου, για τη συμμετοχή τους σε
  επιμορφωτικές δράσεις, συνέδρια και ημερίδες. Οι διδακτικές πρακτικές του σχολείου αποτιμώνται θετικές. Η
  αποτελεσματική διοίκηση της τάξης με τη σωστή αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου και των μέσων διδασκαλίας,
  η ποιότητα της παιδαγωγικής σχέσης ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, είχαν σαν αποτέλεσμα
  την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος Σπουδών. Καταγράφεται πολύ καλή επικοινωνία μεταξύ μαθητών
  και δασκάλων, ποικιλία μεθόδων αξιολόγησης, έμφαση στη θετική ενίσχυση των μαθητών, ποιοτική αξιολόγηση
  και σύνδεσή της με τους στόχους και το περιεχόμενο της διδασκαλίας, ώστε να λειτουργεί ανατροφοδοτικά.
  Μεταξύ των εκπαιδευτικών υπάρχει συνεργασία, αλληλοϋποστήριξη και αλληλεγγύη. Συνεργάζονται
  εποικοδομητικά στην αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων στην τάξη, καθώς και στην ανταλλαγή ιδεών και
  εκπαιδευτικού υλικού. Συνεργάζονται αποτελεσματικά με τον Συντονιστή Εκπαίδευσης Βερολίνου όταν αυτό
  κρίνεται απαραίτητο, τον Σύλλογο Γονέων και τους διάφορους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς. Στο
  σχολείο η φοίτηση των μαθητών είναι σταθερή. Η επίδοση και πρόοδος των μαθητών κρίνεται ικανοποιητική. Σε
  επίπεδο σχολείου, αλλά και σε επίπεδο τάξης, αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για την περαιτέρω βελτίωση της
  προόδου των μαθητών.
  Σημεία προς βελτίωση
  Λόγω της πανδημίας δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθούν δράσεις ενημέρωσης των γονέων για θέματα
  κοινού ενδιαφέροντος. Εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν θα γίνει προσπάθεια σε συνεργασία με διάφορους φορείς,
  να πραγματοποιηθούν ημερίδες ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης των γονέων, σε θέματα προστασίας της
  δημόσιας υγείας, της ασφάλειας και της προστασίας των μαθητών από διάφορους κινδύνους.
  Επιπλέον, χρειάζονται έγκαιρες εγκρίσεις των νέων αποσπάσεων και παρατάσεων των εκπαιδευτικών,
  περιορισμός των μετακινήσεών τους και των ανατοποθετήσεων τους, δημιουργία τμημάτων αντισταθμιστικής
  διδασκαλίας και ένταξης, στήριξη της διά ζώσης διδασκαλίας, τηρουμένων όλων των υγειονομικών μέτρων
  προστασίας σε συνθήκες πανδημίας.
  Διοικητική λειτουργία
  Θετικά σημεία
  Το σχολείο ανταποκρίθηκε στις θεσμικές του υποχρεώσεις εκπληρώνοντας σε απόλυτο βαθμό τους θεσμικά
  προβλεπόμενους στόχους του ωρολογίου προγράμματος και του Προγράμματος Σπουδών. Επίσης υλοποίησε με
  επιτυχία τους εκπαιδευτικούς στόχους που είχαν τεθεί από την αρχή της σχολικής χρονιάς σε σειρά
  συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων. Γενικά διαφαίνεται, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επίπεδο
  Συλλόγου Γονέων, ότι οι γονείς είναι ικανοποιημένοι με τη γενικότερη λειτουργία του Σχολείου, τις
  δραστηριότητές του και τα επιτεύγματά του σε μια ιδιαίτερη και πρωτόγνωρη για τα εκπαιδευτικά δεδομένα
  σχολική χρονιά.
  Η αξιοποίηση του διδακτικού προσωπικού, έγινε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τόσο στη δια ζώσης εκπαίδευση
  όσο και στην τηλεκπαίδευση.
  Έγινε σωστή κατανομή και διαχείριση πόρων, με ορατά αποτελέσματα στην γενικότερη εικόνα του σχολείου και
  την ενίσχυση της υλικοτεχνικής του υποδομής, είναι όμως απαραίτητο να γίνουν κι άλλες παρεμβάσεις για να
  καταστεί περισσότερο λειτουργικό και ασφαλές.
  Αξιοσημείωτη είναι η συνεχής προσπάθεια των εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ρόλου
  τους και στα καθήκοντά τους στις σχολικές μονάδες της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού.
  Σημεία προς βελτίωση
  Η ενίσχυση των σχέσεων και η επιδίωξη στενότερης συνεργασίας με τους φορείς της τοπικής κοινωνίας, προς
  όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας.
  Για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου, είναι απαραίτητη η διαμόρφωση της σχολικής αυλής. Γίνονται
  προσπάθειες με τον ιδιοκτήτη του κτιρίου προς αυτή την κατεύθυνση αλλά χωρίς μεγάλη επιτυχία εξαιτίας των
  ήδη υπογεγραμμένων συμβολαίων εδώ και περισσότερο από 15 χρόνια.
  Επίσης γίνονται προσπάθειες με την Πόλη του Βούπερταλ να μας παραχωρηθεί το Γυμναστήριο που βρίσκεται
  δίπλα στο προαύλιο. Πριν την πανδημία το χρησιμοποιούσαμε μερικές ώρες, τώρα γίνεται ανακατασκευή και
  κατόπιν συζητήσεων όταν θα είναι έτοιμο θα μας παραχωρηθεί και σε εμάς για την χρήση του.
  Επίσης, η απαλλαγή των εκπαιδευτικών από εξωδιδακτικά καθήκοντα που δυσχεραίνουν το έργο τους και
  απομειώνουν τον διαθέσιμο χρόνο που αφιερώνουν στις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών τους, οι οποίες στις
  ελληνόγλωσσες σχολικές μονάδες του εξωτερικού είναι αυξημένες.
  Εκσυγχρονισμός στην οργάνωση και διοίκηση των σχολικών μονάδων του εξωτερικού με ταυτόχρονο περιορισμό
  της γραφειοκρατίας.
  Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
  Θετικά σημεία
  Το μεγάλο ενδιαφέρον που έδειξαν οι εκπαιδευτικοί και η συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα,
  προκειμένου να επιμορφωθούν στη σωστή χρήση σύγχρονων ψηφιακών εκπαιδευτικών πλατφόρμων, για τις
  ανάγκες της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και τα ικανοποιητικά αποτελέσματα που πέτυχαν.
  Συνεχής επιστημονικός διάλογος μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου μας για θέματα παιδαγωγικών και
  διδακτικών πρακτικών.
  Σημεία προς βελτίωση
  Διοργάνωση επιμορφώσεων ουσιαστικών και αποτελεσματικών αλλά και κατάλληλων για την ελληνόγλωσση
  εκπαίδευση του εξωτερικού εντός του εργασιακού ωραρίου τους.
  Εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν, συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκά προγράμματα και σε δράσεις
  κοινωνικού ενδιαφέροντος.