Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του   Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας                (έτος αναφοράς: 2020-2021)

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣΚαταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονταισημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείουΌπως κάθε σχολική μονάδα, έτσι και το Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Βούπερταλ αποτελεί...