Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές για το Σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από 18-5-2020 μέχρι 29-5-2020. Σας παρακαλούμε να προσέξετε και να εφαρμόσετε τις οδηγίες προστασίας, όπως προβλέπεται, κατά την προσέλευσή σας στο σχολείο και μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Διευθυντή του Σχολείου. Επίσης πρέπει να έχετε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναγράφονται παρακάτω, προκειμένου να γίνει η εγγραφή.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΠΕΡΤΑΛ

          Εγγραφές στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου

Οι εγγραφές των μαθητών στην Α΄ τάξη θα πραγματοποιηθούν από 18 έως και 29 Μαΐου 2020. Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2020-2021 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2014 έως 31-12-2014. Για την εγγραφή μαθητή στην Α΄ τάξη ο γονέας πρέπει απαραίτητα να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου από την Ελλάδα.
  1. Αποδεικτικό στοιχείο (Αnmeldung)  απ’ το οποίο να φαίνεται ότι ο μαθητής έχει δηλωθεί στο Δήμο.
  2. Το  Διαβατήριο  του  παιδιού και τις ταυτότητες των γονέων ή κηδεμόνων.
  3. Προσκόμιση βιβλιαρίου υγείας του μαθητή στο οποίο να φαίνεται, ότι έγιναν τα εμβόλια, που προβλέπονται.

     5.   Απαραίτητη η προσκόμιση Ιατρικής βεβαίωσης του μαθητή, (Gesundheitsattest ή Ärztliche Bescheinigung), για την συμμετοχή  στο μάθημα της Γυμναστικής.

     6. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής, συμπληρώνεται στο Σχολείο.

     Όσοι γονείς έχουν κάνει προεγγραφή αλλά και όσοι έρχονται σε επαφή για πρώτη φορά με το Σχολείο μας, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τον Διευθυντή του Σχολείου για να κλείσετε συνάντηση, τηρώντας τα μέτρα προστασίας όπως προβλέπεται, προκειμένου να κάνετε την εγγραφή. Στην συνάντηση πρέπει να παρευρίσκονται μόνο οι γονείς ή ο ένας από τους δύο γονείς έχοντας όμως μαζί του την ταυτότητα του άλλου γονέα που δεν παρευρίσκεται. Επίσης για να γίνει η εγγραφή πρέπει να έχετε απαραιτήτως όλα τα παραπάνω έγγραφα, αριθμούς τηλεφώνων και email. 

Τηλ. Σχολείου: 0202745673, Fax: 02027691149, Email: dimotiko.sxoleio.wupperta@gmail.com