Παρατείνεται η απόφαση απαγόρευσης λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων μέχρι και 10 Μαΐου 2020.

Παρατείνεται η απόφαση απαγόρευσης λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων μέχρι και 10 Μαΐου 2020.

Μετά την κοινοποίηση της σχετικού εγκυκλίου στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως σας ενημερώνουμε ότι το Σχολείο μας θα παραμείνει κλειστό μέχρι και τις 10 Μαΐου 2020. Κατόπιν τούτου αλλά και της συνεργασίας μου με τους εκπαιδευτικούς θα συνεχιστεί η ασύγχρονη εκπαίδευση...