Αγαπητοί γονείς και αγαπημένα μου παιδιά,

λόγω των εκτάκτων συνθηκών που όλοι μας βιώνουμε, ξεκινάμε ένα  μεγάλο εγχείρημα, την εξ αποστάσεως διδασκαλία για την επιτυχία του οποίου είναι καίρια η συμβολή όλων μας: γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί. Αν κάποιος από τους τρεις δεν προσπαθήσει, δυστυχώς θα αποτύχει όλη η προσπάθεια.

eclass.sch.gr – Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Αυτή η προσπάθεια είναι κάτι καινούριο και άγνωστο και σίγουρα θα έχει πολλές δυσκολίες για όλους μας. Ελπίζω στην πορεία να γίνει ευχάριστη. Σίγουρο είναι ότι η εξ αποστάσεως δε μπορεί σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει τη δια ζώσης διδασκαλία, ούτε να καλύψει τη διδακτέα ύλη, αλλά θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί για το καλύτερο. Έχοντας λάβει υπόψη τις τεχνικές δυνατότητες και εμπειρίες που έχετε, αποφάσισα να υλοποιήσω στην τάξη μας για τα μαθήματα της Γλώσσας, Μαθηματικών, Φυσικών, Ιστορίας, Γεωγραφίας και Αισθητικής Αγωγής, το μοντέλο της ασύγχρονης διδασκαλίας. Αυτό σημαίνει ότι ο/η μαθητής/τρια θα συνεργάζεται μαζί μου σε διαφορετικό χρόνο. Εγώ θα ετοιμάζω το εκπαιδευτικό υλικό και οι μαθητές, όταν το λάβουν, θα πρέπει σε συγκεκριμένο χρόνο να μελετήσουν τα video, τα σχολικά βιβλία και τις εργασίες που θα αναθέτω. Για να διευκολύνω την κατάσταση, δημιούργησα την η-τάξη στην πλατφόρμα του eclass.sch.gr που είναι εγκεκριμένη από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.

Είμαι σίγουρος ότι με προσπάθεια θα τα καταφέρουμε! Πάμε λοιπόν!

Ο δάσκαλος της Στ΄ τάξης

Νικόλαος Ράμμος