25η Μαρτίου 1821

25η Μαρτίου 1821

Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821, Ζήτω το Έθνος μας!!!!! Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, έστω και με αυτό τον τρόπο  επικοινωνίας μας, θέλουμε να σας διαβιβάσουμε ότι για εμάς τους εκπαιδευτικούς είναι πολύ δύσκολο να βιώνουμε αυτή την κατάσταση για ένα επιπλέον λόγο....