Οδηγίες στους γονείς για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο σχολείο μας.

Οδηγίες στους γονείς για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο σχολείο μας.

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, κατόπιν της νέας πραγματικότητας και ακολουθώντας τις οδηγίες του Συντονιστή Εκπαίδευσης   σας ενημερώνουμε: – Να μπαίνετε καθημερινά στον ιστότοπο του σχολείου μας  και συγκεκριμένα στο...