Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας σχολείων από 16 Μαρτίου 2020 μέχρι και 18 Απριλίου 2020.

Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας σχολείων από 16 Μαρτίου 2020 μέχρι και 18 Απριλίου 2020.

Παρακαλούμε για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, όπως χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης Βερολίνου gseb.sch.gr . Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιοδήποτε ερώτημά...