Των Kατερίνa Χατζίνα, Γεώργιος Παπαδανέλλης

Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών έχουν κερδίσει σημαντική θέση στην εκπαίδευση. Οι διαδραστικές εφαρμογές δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να  συμμετέχουν στην μάθηση. Ο διαδραστικός πίνακας (interactive Whiteboard) είναι μία συσκευή αφής που συνδέεται με έναν υπολογιστή και προβολέα.  Έχουν χρησιμοποιήσει διαδραστικούς πίνακες χώρες όπως : η Μεγάλη Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και οι Η.Π.Α και έχουν παρουσιαστεί συμπεράσματα από τη χρήση των διαδραστικών πινάκων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και στην εκπαίδευση μαθητών με ειδικές ανάγκες. Η χρήση τους στην εκπαίδευση συνδέεται με τις σύγχρονες θεωρίες εκπαίδευσης που είναι η διαδραστικότητα, ο κονστρουκτιβισμός, η συνεργατική και ενεργητική μάθηση. Σχετικές έρευνες έχουν αναδείξει οφέλη σχετικά με τον ενθουσιασμό των μαθητών, τη συνεργασία , την ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικοί που σχεδιάζουν το μάθημά τους με βάση το διαδραστικό πίνακα γίνονται  πιο αποδοτικοί  προσελκύοντας την προσοχή και το ενδιαφέρων των εκπαιδευομένων.

Λέξεις κλειδιά : Διαδραστικός Πίνακας,  Διαδραστικότητα, Τεχνολογία , Διδασκαλία & Μάθηση.

Περισσότερα διαβάστε εδώ.

Πηγή: Εκδοτικός Οίκος Vipapharm